Varaus-, peruutus- ja maksuehdot

Palvelut ja hinnat

Luonto-Osuuskunta Willimieli pidättää oikeuden muuttaa hinnaston palveluja tai hintoja. Palveluja voidaan muuttaa sääolosuhteiden tai turvallisuuden vuoksi. Hintoja voidaan muuttaa tuotantohintojen kohotessa Luonto-Osuuskunta Willimielestä riippumattomista syistä (mukaan luettuna, mutta ei rajoittuen: käytettävien alihankkijoiden hintojen nousu, raaka-aineiden, verojen ja polttoaineiden hinnanvaihtelu, jne).

Luonto-Osuuskunta Willimieli voi käyttää alihankkijoita kaikkien palvelujensa toteutukseen.

Vastuu ja vakuutukset

Luonto-Osuuskunta Willimieli harjoittaa ennakoivaa, asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat täyttävää sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioon ottavaa toimintaa Suomen lakien ja asetusten mukaisesti palveluja tuottaessaan. Luonto-Osuuskunta Willimielellä on voimassaoleva yleinen vastuuvakuutus. Jos myytävään palveluun sisältyy lisäksi jokin muu vakuutusturva, siitä ilmoitetaan ko. palvelun tuotekuvauksen yhteydessä.

Vastuullisena palveluntuottajana Luonto-Osuuskunta Willimieli tai sen käyttämät alihankkijat pidättävät oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tarvittaessa. Tapahtumat ja ohjelmat toteutetaan vain kun vallitsevat sääolosuhteet tai muut asiakasturvallisuuteen vaikuttavat seikat ne sallivat.

Huonot sääolosuhteet, esimerkiksi hyvin kylmä sää, lumen puute tai ohut jää vedenylityspaikoissa voi aiheuttaa ohjelmaan muutoksia tai ne voidaan siirtää toiselle päivälle tai peruuttaa kokonaan.

Luonto-Osuuskunta Willimielellä tai palvelun tuottavalla alihankkijayrityksellä on myös oikeus keskeyttää tapahtuma, mikäli asiakas toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille, tai hänen terveydentilansa tai yleinen kuntonsa ei salli tapahtuman jatkamista. Tällaisissa tapauksissa asiakkaalla ei ole oikeutta saada hyvitystä käyttämättä jääneestä palvelusta tai sen osasta.

Muut vammat tai vahingot

Luonto-Osuuskunta Willimieli on vastuussa vain henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun aikana tapahtuneista onnettomuuksista, ja jotka ovat seurausta Luonto-Osuuskunta Willimielen, sen työntekijöiden tai alihankkijoiden virheellisestä toiminnasta tai viallisista laitteista.

Luonto-Osuuskunta Willimieli ei ole korvausvastuussa mahdollisista vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa asiakkaan oman matkavakuutuksen mukaisesti. Luonto-Osuuskunta Willimieli suosittelee henkilökohtaisen matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista kaikille asiakkaille.

Ohjelmapalvelut ja liikunnalliset aktiviteetit voivat olla fyysisesti vaativia. Mikäli asiakkaalla on mitä tahansa terveysrajoitteita (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: sydänsairaudet, selkävaivat tai vastaavat, tai hän on raskaana), hänen tulee ennen osallistumista varmistaa lääkäriltä, rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas on itse vastuussa siitä, että Luonto-Osuuskunta Willimieli saa tiedon mahdollisista rajoitteista tai riskitekijöistä ennen palvelun toteutumista. Tiettyjen palvelujen toteuttamiseksi asiakkaan velvollisuutena on täyttää totuudenmukaisesti erikseen toimitettava määrämuotoinen terveysselvityslomake ennen tapahtuman alkua.

Varaus- ja maksuehdot, yksityisasiakkaat

Tuotteen varaavan yksityisasiakkaan on oltava täysi-ikäinen.

Sellaiset palvelut, joihin ei sisälly yöpymistä, laskutetaan/veloitetaan kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä. Varaus katsotaan vahvistuneeksi, kun maksu on suoritettu. Mikäli ennakkolaskua tai luottokorttivakuutta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, pidätämme oikeuden perua varauksen.

Sellaiset palvelut, joihin sisältyy yöpyminen, laskutetaan/veloitetaan kokonaisuudessaan tapahtuman jälkeen.

Varaus- ja maksuehdot, yritys- ja yhteisöasiakkaat

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tekemät varaukset, joihin ei sisälly yöpymistä, laskutetaan kokonaisuudessaan viimeistään 14 päivää ennen tapahtuman alkua erääntyvällä laskulla. Maksuehtona on aina 7 vuorokautta/netto, ellei erikseen tapauskohtaisesti kirjallisesti toisin sovita.

Sellaiset palvelut, joihin sisältyy yöpyminen, laskutetaan kokonaisuudessaan tapahtuman jälkeen.

Laskutus

Alle 50 € suuruisista varauksista ja postitse lähetettävistä laskuista veloitamme 12 € laskutuslisän (alv. 0%).

Mikäli asiakas haluaa suorittaa maksun pankkitilillemme, veloitetaan pankkikulu 7 € (alv. 0%).

Mikäli laskutus edellyttää asiakkaan toimittamien toimittajalomakkeiden täyttöä, veloitetaan lisäksi 90 € palvelumaksu (alv. 0%).

Varauksen peruutus (osittainen tai kokonaan)

Yli 28 päivää ennen varauksen alkupäivää – veloitamme ennakkomaksun 10%

27–14 päivää ennen varauksen alkupäivää – veloitamme 50% peruutuskulun.

13–0 päivää ennen varauksen alkupäivää – veloitamme 100% peruutuskulun.

Muutokset

Muutokset ja peruutukset tulee tehdä sähköpostitse arkipäivänä klo 8–16.

Mikäli asiakas muuttaa varausta alle 28 vrk ennen palvelun alkupäivää, veloitamme muutoskulun (30 €/muutoskerta).

Mikäli varaus tehdään myyntitoimiston kautta, veloitamme varauksen yhteydessä palvelumaksun (35 €). Palvelumaksua ei palauteta varauksen peruuntuessa.

Verkkokaupan kautta tehdyistä varauksista ei veloiteta palvelumaksua.

Matkustajaluettelo/asiakastiedot

Muutokset ja peruutukset tulee tehdä sähköpostitse ja arkipäivänä klo 8-16 välisenä aikana.

Tarvittavat tiedot

Etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika (pp.kk.vvvv), kansallisuus.

Tiedot tarvitaan kaikista matkustajista / oppaista, myös alle 4-vuotiaiden lasten osalta. Jos varattuun palveluun osallistuu alaikäisiä, joiden huoltaja ei ole läsnä tai ei itse ole varauksen tekijä, vaaditaan alaikäisiltä huoltajan vapaamuotoinen kirjallinen lupa palveluun osallistumiseksi.

Mikäli tuotteen yhteydessä on mainittu, sitoutuu asiakas lisäksi toimittamaan myyjän tarvitsemat lisätiedot palvelun toteuttamista varten (esimerkiksi tiedot terveydentilasta). Myyjä sitoutuu säilyttämään tietoja luottamuksellisesti ja hävittämään tiedot, kun niitä ei enää tarvita ko. tuotteen toteuttamiseksi.

Myyjällä on oikeus perua varaus, mikäli asiakas ei ole toimittanut tarvittavia tietoja pyydettyyn ajankohtaan mennessä.

Force Majeure

Ulkoilua sisältävät aktiviteetit järjestetään aina säävarauksella. Kumpaakaan osapuolta ei voida pitää vastuullisena ns. Force Majeure -tilanteen aiheuttamista taloudellisista tai toiminnallisista menetyksistä, vahingoista tai kuluista. Force majeure -tilanteita ovat, mukaan luettuna mutta ei rajoittuen: sota, lakko, sääolosuhteet, lumen tai jään puute tai muut luonnonolosuhteet.

Luonto-Osuuskunta Willimieli ei korvaa force majeure -tilanteesta asiakkaalle aiheutuneita muita matkaan liittyviä kuluja, mukaan luettuna mutta ei rajoittuen: lennot ja muualta hankitut palvelut.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Riidat, erimielisyydet tai vaateet, jotka liittyvät näihin ehtoihin tai Luonto-Osuuskunta Willimielen toimintaan ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Ensisijainen käsittelypaikka on Kanta-Hämeen käräjäoikeus.

Mikäli jokin osa näitä ehtoja osoitetaan kokonaan tai osittain pätemättömäksi tai laittomaksi, tai niiden täytäntöönpanoon liittyy ongelmia, pysyvät ehdot muilta osin täysin voimassa.