Metsämieli

Metsämieli-hyvinvointikurssi yhdistää luonnon ja liikkumisen hyvinvointivaikutukset mielentaitoja vahvistaviin harjoituksiin. Kolmen harjoituskerran laajuinen kurssi tarjoaa hyvät eväät jatkaa omatoimista harjoittelua. Jokainen kurssille osallistuva laatii oman voimavarasuunnitelman ja harjoitusten taso etenee kurssin mittaan helposta kohti vaativaa.

Mistä hyvinvointikurssi koostuu?

Kurssin vetää koulutettu ohjaaja, joka räätälöi jokaisen kurssikerran osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Nämä selvitetään ennen kurssia tehtävällä alkukartoituksella. Kurssikertojen välillä tehdään omatoimisia harjoitteita ohjaajan antamien neuvojen mukaan.

Kurssi voidaan toteuttaa joko yksityiskurssina yhdelle osallistujalle tai suuremmalle ryhmälle. Kurssin hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan.

Harjoituksia on hyvä tehdä säännöllisesti, sillä oman minän tuntemus, tunnistaminen ja mielentaitojen harjoittelu on koko elämän mittainen prosessi. Kolmen kerran hyvinvointikurssi tarjoaa hyvät pohjatiedot ja kannustaa säännölliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun.

Missä Metsämieli-kurssi voidaan järjestää?

Hyvinvointikurssi voidaan järjestää lähiluonnossa tai rauhallisessa taajamamiljöössä kuten puistossa. Kurssin alkuun voidaan yhdistää erillinen heräteluento. Kaikki Metsämieli-tuotteet voidaan yhdistää myös muihin Willimielen tarjoamiin ulkoilu- ja ruokailupalveluihin – kuten esimerkiksi eräretkiin ja -vaelluksiin.

Millainen on Metsämieli-menetelmä?

Metsämieli on Sirpa Arvosen kehittämä menetelmä, joka perustuu tutkimustietoon luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä käyttäytymistieteestä, psykologiasta ja tietoisuustaidoista. Metsämielen askeleet johdattelevat luontoon sekä kannustavat säännölliseen ja tavoitteelliseen luontoliikuntaan ja voimavaraharjoituksiin eri elämänvaiheissa.

Harjoitukset rentouttavat, rauhoittavat, virkistävät ja lisäävät itsetuntemusta. Porukassa tehdyt harjoitteet puolestaan lisäävät yhteenkuuluvuutta, mikä kannustaa saavuttamaan yhdessä asetetut päämäärät. Työhyvinvointitapahtumassa toteutettavat mielentaitopalvelut lisäävät ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta ja auttavat tuntemaan paremmin työyhteisön jäsenet. Tämä tukee ja lisää muun muassa toisten arvostusta ja kunnioittamista.

Tiedustelut ja varaukset tai puhelimitse 045 145 0415.